Aanmelding

Voor een verwijzing naar het DOC neem je contact op met het Opnameteam van De Sleutel.

Dit kan :

 • via het centrale aanmeldnummer : 09 360 62 29 (iedere werkdag bereikbaar tussen 9u en 13u00)
 • via mail : [email protected]

Wanneer je als GGZ-zorgpartner (2de of 3de lijn) iemand doorverwijst naar het DOC, spreken we samen met jou en de cliënt af wat de doelstelling van de opname is en wanneer deze kan gepland worden.

Aanbod DOC

Het aanbod van DOC omvat 3 modules:

Module 1 : Ontwenning en Stabilisatie

In de module Ontwenning en Stabilisatie ligt de nadruk op het aanbieden van een veilige omgeving, waar dit ambulant niet blijkt te lukken. Er wordt 24h op 24h een veilige omgeving aangeboden (drugvrij, strikte en duidelijke leefregels, een voorspelbare structuur, een zinvolle dagbesteding, opnieuw installeren van slaap hygiëne, structuur brengen in voedingspatronen  (regelmatige voeding en aansterken) en opbouwen van lichaamsbeweging). Er is nood aan een veilige en nauwgezette medische opvolging om comfortabel te kunnen ontwennen.  Mensen worden uit hun roes gehaald. Wat betreft substitutie en andere medicatie wordt er gezocht naar een therapeutische dosis zodoende er genoeg comfort is om andere levensdomeinen aan te pakken.

Module 2 : Beeldvorming

 • De module Beeldvorming biedt de mogelijkheid tot observatie van het functioneren van iemand met een verslaving aan illegale middelen binnen de nuchtere en residentiele context van het DOC. Deze module biedt de mogelijkheid tot beeldvorming die niet beïnvloed is door middelengebruik. De regie over het behandeltraject blijft in handen van de verwijzende GGZ-partner (2de lijn) die een aantal specifieke vragen heeft in functie van de eigen (differentiaal-)diagnostiek en indicatiestelling. Dit kan een vraag naar observatie (bv. indicatie/tegenindicaties voor groepsprogramma) betreffen maar ook verdiepende beeldvorming (persoonlijkheids-, intelligentie-onderzoek,…). We koppelen de observaties terug, maar interpreteren en adviseren NIET.
 • Een module Beeldvorming wordt steeds voorafgegaan door een module Detox en Stabilisatie.
 • Indien er vanuit de beeldvorming voor de verwijzer extra vragen rijzen, kan er beroep gedaan worden op de module Indicatiestelling/adviesbepaling waarbij er WEL advies kan gegeven worden.

Module 3 : Indicatiestelling / Adviesbepaling

 • De module Indicatiestelling/Adviesbepaling is een module die erop gericht is om, op basis van systematische beeldvorming van een cliënt, een advies met betrekking tot de nodige vervolgzorg in het behandeltraject te formuleren. Het DOC neemt hierin een adviserende rol op. In samenspraak met de verwijzer en cliënt wordt een traject op maat gepland ifv de geïndiceerde vervolgzorg.
 • De module Indicatiestelling/Adviesbepaling wordt steeds voorafgegaan door de modules Ontwenning en Stabilisatie en Beeldvorming.

Praktisch

Detox & Oriëntatiecentrum Wondelgem (DOC voorheen CIC)

 • Adres Botestraat 102
 • Gemeente Wondelgem 9032
 • Afdelingshoofd Wim Vens
 • Klinisch coördinator Elien Pype
 • Telefoon 09 231 54 45
Routebeschrijving (klik hier)