Het groepsprogramma binnen TGM bestaat uit 5 modules:
Een cliënt verblijft in opname tijdens de modules start, 1 en 2.
Er is vervolgzorg in het Tussenhuis in module 3. Vanaf module 4 is er ambulante vervolgzorg.
(Klik hier en lees de uitgebreide infobrochure)

 • De module Start (1 maand) is een introductie op het groepsprogramma en de bewonersgroep.   
 • In Module 1  (ongv 6 maand) volgt de bewoner een intensief groepsgericht therapeutisch aanbod. De doelstelling van deze module is enerzijds om inzicht te krijgen in de verslavingsproblematiek en gerelateerde problemen op andere levensdomeinen, anderzijds wordt geleidelijk aan een nieuwe, nuchtere identiteit (her)ontdekt en gevormd.
  Het gestructureerde samenleven in groep biedt een herstellend psycho-pedagogisch leef- & therapieklimaat (oa met focus op emotieregulering, gedragsregulering, spanningsregulering, gezonde levensstijl, ..). Er is een breed groepstherapeutisch aanbod, individuele coaching en contextbegeleiding.
  Na 4 maanden module 1 wordt er gestart met wekelijkse groepspsychotherapie waar de psychische problematiek die samenhangt met het verslavingsprobleem, wordt behandeld.
 • Module 2 (ongv 3 maand) is gericht op keuzes voor de toekomst, hierbij rekening houdend met de valkuilen en beperkingen eigen aan het verslavingsprobleem.

Er start een individueel activeringstraject dat leidt tot vrijetijdsinvulling, opleiding en werk. Ifv deze oriëntering onderneemt de bewoner tal van activiteiten buiten de TG (in samenwerking met Weerwerk, VDAB, OCMW, volwassenonderwijs, …). In het therapieluik wordt er maximaal ingezet op hervalpreventietraining, groepspsychotherapie en bewegingstherapie om de beleving en confrontaties in én buiten de therapeutische gemeenschap te integreren in het herstelproces.
Er wordt bepaald welke vervolgzorg er eventueel nodig is op psychisch en sociaal vlak, naast de verslaving.

 • In het Tussenhuis – Module 3 –  wordt het proces op vlak van maatschappelijk herstel geïntensifieerd. De bewoner leeft in een woonhuis, gedeeld met 6 andere bewoners. Er wordt een dagbesteding verwacht gedurende 30u van opleiding, stage of vrijwilligerswerk, ondersteund door groepstherapie op vlak van levensstijlcoaching, hervalpreventie en een wekelijkse zelfhulpgroep. Het therapieaanbod gaat door in de avond/weekenduren en aanvankelijk ook op 1 weekdag. In de loop van de 3de module wordt het aandeel therapie verminderd en kan de bewoner fulltime een opleiding, stage of werk aanvatten. In het tussenhuis wordt het zelfstandig wonen getraind met een cleane levensstijl en met een duidelijk toekomstplan voor ogen.
 • In module 4 gaat de bewoner zelfstandig wonen.
  Vanuit TGM is er nog ambulante opvolging en een beperkt groepsaanbod gedurende een zestal maanden. Ondertussen is er voor elke bewoner ‘vervolgzorg op maat’ uitgewerkt op vlak van verslavingszorg, maar ook wat betreft andere zorg- en ondersteuningsbehoeften die er nog zijn (bv. individuele psychotherapie, budgetbegeleiding, woonbegeleiding, auticoaching, …)

AANMELDING OF MEER INFO?                     

Therapeutische Gemeenschap De Sleutel Merelbeke    
Hundelgemsesteenweg 1, 9820 Merelbeke
09/253.44.40 
Opnameteam 09 360 62 29

Bekijk hier het filmpje van een ervaringsdeskundige

Maaike aan het woord: “De drempel om bij een terugval naar een ervaringsdeskundige te stappen is minder groot”

https://www.youtube.com/watch?v=07TYa_aGdCY&t=5s