Nicole, logistieke duizendpoot die er ook voor zorgt dat de kassa klopt

Wie De Sleutel hoort, denkt aan hulpverlening voor mensen met een middelen gerelateerd probleem. Om dit aanbod te realiseren zet De Sleutel hoofzakelijk medewerkers in binnen zorgtaken. In de eerste coronagolf werd dagelijks geapplaudisseerd voor die zorgprofessionals. Maar achter elk team van hulpverleners staat ook een ondersteunend team dat ervoor zorgt dat bestellingen tijdig geplaatst worden, rekeningen betaald zijn, facturen verstuurd worden, … Wij gaan in gesprek met Nicole, een logistieke duizendpoot, die dit mee mogelijk maakt. Waar haalt zij voldoening uit en hoe zit het met het welzijn op het werk als je niet in de schijnwerpers staat? Nicole werkt op 3 afdelingen (TGM, TGG en DOC)*  binnen De Sleutel en neemt administratieve en logistieke taken op. “In het begin was het wel wat zoeken. Ik zoek altijd naar gelijkheid in procedures en werkwijzen. Intussen kon ik al veel zaken op elkaar afstemmen. In die 3 afdelingen werken we vandaag met hetzelfde systeem voor de bestellingen bij Solutions. Verder werkte ik een kleurencode voor poetsgerief uit. Zo werken we nu in de keuken binnen deze afdelingen allemaal met een gele kleur (emmer, dweil, trekkers, borstels, handschoenen, …), voor het sanitair is er een rode set, en voor de overige…

Lees meer

De rol van de arts in het Detox- en Oriëntatiecentrum te Wondelgem

De toegangspoort voor een opname in de verslavingszorg verloopt heel vaak via onze entiteit in Wondelgem die recent van naam veranderd is. Het CIC werd DOC (*). Maar wie beslist er in zo’n team over een opname in het Detox- en oriëntatiecentrum? Alle disciplines hebben in principe hierbij een stem. Toch neemt de verslavingsarts de eindverantwoordelijkheid als het gaat over de veiligheid van de cliënt of over het inschatten van het suïciderisico. We gaan in gesprek met Rik Verstrepen, die vandaag al 30 jaar als verslavingsarts werkt in De Sleutel.

Lees meer

Is er leven na een suïcidepoging? Interview met Karl Andriessen

Zondag 9 januari, journaal TF1 20u, Stromae schudt menige kijker wakker en niet alleen de muziek scene. Stromae stelde het nummer l’Enfer voor. In een interview vertelt hij dat donkere gedachten hem niet vreemd zijn. Op de vraag of muziek hem bevrijdt van zijn innerlijk gevecht zingt hij het lied l’Enfer. Het nummer gaat vooral over eenzaamheid en suïcidale gedachten.

Lees meer

Over olijven, Pipi Langkous en nudging: de nieuwste inzichten rond verslavingspreventie

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde VAD (*) op 26 november 2021 een studiedag. Het thema: De alcohol- en drugsector in veranderende tijden. Eén van de sprekers was Gregor Burkhart van het European Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction (EMCDDA). Burkhart is hoofd van de afdeling preventie, en een autoriteit binnen de verslavingspreventie. Burkhart is geen onbekende voor De Sleutel, we gingen meermaals in gesprek met deze expert en team preventie had hem ook reeds als gast op een eigen studiedag. Wat leerden we tijdens zijn recente presentatie op de VAD-studiedag?

Lees meer

Herstelgericht werken met jongeren

Beter samen! Herstelgericht werken in de jeugdhulp, richt zich op het werken met jongeren en gezinnen in kwetsbare situaties en werd uitgebracht in navolging van Samen Wijs! Herstelgericht werken op school. Het boek biedt heel wat potentieel voor wie zoekende is rond herstelgericht werken. Het is een mooie opstap voor wie zijn of haar bewustzijn als hulpverlener, preventiewerker, of als mens verder wil verruimen.

Lees meer

Nicole, logistieke duizendpoot die er ook voor zorgt dat de kassa klopt

Wie De Sleutel hoort, denkt aan hulpverlening voor mensen met een middelen gerelateerd probleem. Om dit aanbod te realiseren zet De Sleutel hoofzakelijk medewerkers in binnen zorgtaken. In de eerste coronagolf werd dagelijks geapplaudisseerd voor die zorgprofessionals. Maar achter elk team van hulpverleners staat ook een ondersteunend team dat ervoor zorgt dat bestellingen tijdig geplaatst worden, rekeningen betaald zijn, facturen verstuurd worden, … Wij gaan in gesprek met Nicole, een logistieke duizendpoot, die dit mee mogelijk maakt. Waar haalt zij voldoening uit en hoe zit het met het welzijn op het werk als je niet in de schijnwerpers staat?

Lees meer

Ervaringsleren als methodiek om jezelf beter te leren kennen

Jaarlijks trekken de bewoners van de Therapeutische Gemeenschap in Merelbeke op driedaagse naar de Ardennen. De deelnemers worden er in een uitdagende situaties gebracht waarbij zij niet kunnen terugvallen op routines. De methodiek van het “Ervaringsleren” biedt de mogelijkheid om vanuit een concrete actie-fase in ongewone omstandigheden een individueel leerproces op gang te brengen.   Een clïent getuigt:  “Ik ondervond dat de mensen in de Ardennen plots anders waren, zonder onze vaste structuur. Maar toch bleken onze basisafspraken rond koken, poetsen, alles proper houden, mooi overeind. Ik wist ook nog niet dat ik me eigenlijk wel thuis voel in de natuur, zo weg van de drukte zoals in de stad.” (KS) (Maak hier kennis met nog meer ervaringen van de bewoners tijdens de recente driedaagse in de Ardennen) Waarom ervaringsleren ? De Therapeutische Gemeenschap van Merelbeke (TGM) heeft reeds een jarenlange traditie als het gaat over “ervaringsleren”. De methodiek van ervaringsleren sluit inhoudelijk goed aan bij de doelstelling van het programma en wordt ook fel gesmaakt door de bewoners, vooral twintigers en dertigers. Er wordt gewerkt vanuit de directe ervaring in het hier en nu door middel van uitdagende outdoor-activiteiten. Het concrete format waarin de TG ervaringsleren aanbiedt is dat…

Lees meer

Een kamer vol mensen. Hulpverlening met een contextuele bril

Bij het werken met jongeren in opname is een van de basislijnen steeds dat we maar kunnen helpen als ook de omgeving van de jongeren mee betrokken is. Binnen De Sleutel is al heel wat ervaring en expertise aanwezig wat betreft het werken met die context (familie, vrienden, huisarts,…).  Binnen het Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma (RKJ) in Eeklo wordt nu ook actief ingezet op het delen van deze kennis. Het ganse team  van deze werking voor minderjarigen leerde met een contextuele bril kijken. 

Lees meer

What’s in a name? Het CIC wordt DOC, CrisisInterventieCentrum wordt Detox- en Oriëntatiecentrum.

Het CIC van De Sleutel in Wondelgem is een begrip in de drughulpverlening. De werking heeft reeds 42 jaar op de teller. Meestal wordt CIC als een letterwoord gebruikt, waarbij men de letters achtereenvolgens uitspreekt. Voor sommigen is de betekenis van de afzonderlijke letters niet gekend of wat vervaagd. Straks verandert het centrum van naam. Onze redactie vroeg tekst en uitleg bij Wim Vens, afdelingshoofd van het nieuwe Detox- en Oriëntatiecentrum (DOC).

Lees meer