Ouders hebben meer invloed op hun kroost dan ze zelf denken, ook bij kinderen die met drugs experimenteren. De Sleutel heeft een opvallende affiche om het gesprek tussen ouders en hun kinderen op gang te krijgen. Enkele tips.

Een doelgerichte discussie met je kind voeren om hem te motiveren zijn gedrag met drugs te veranderen heeft geen kans als het je eerste confrontatie is. Je moet al voordien gepraat en gediscussieerd hebben over alcohol, roken of uitgaan als je het gesprek nu wil aangaan over cannabis of andere drugs. Prààt erover is geen loze kreet, zeker niet in dit tijdperk waarin communicatievaardigheden vanaf de kleuterschool worden aangeleerd.

Structuur

Als het jointjes-conflict met je kind de eerste keer is dat je een consequente regel wilt hanteren, dan lukt het niet. Je moet je kind en jezelf met regels, overtredingen en consequenties leren omgaan. Hoe grijs de grijze zone om de glasheldere principes heen is, verschilt van gezin tot gezin. En dat is helemaal niet verkeerd. Bijna iedereen zal principieel akkoord zijn met de regel dat je niet mag stelen. Hoe je reageert als je kind 50 cent niet terugbetaalt en waar de grens ligt, kun je niet in een blauwdruk terugvinden. Dat is met sigaretten roken, alcohol drinken, te laat thuis komen en joints smoren ook zo. Structuur bieden in je gezin is niet hetzelfde als een onbuigzame lijn volgen.

Over drugs praten en samen leren omgaan met regels moet je beginnen doen vóór er crisis is: dat is het preventieve gesprek thuis. Zo’n preventieve opvoeding kan voor veel kinderen problemen voorkomen. Maar het dient ook om problemen rustiger en doelgerichter aan te pakken.

Hoe vermijd je als ouder dat je verslaafd raakt aan zorg?
Tips van een therapeute

Lees hier haar brief aan ouders van verslaafde kinderen

Doe ik het goed? Over de zoektocht naar ‘de gouden tip’ bij familieleden van druggebruikers

Lees hier deze wetenschappelijke bijdrage als achtergrondinfo

Opvoeden in vertrouwen

Liefste mama

Het spijt me van de dingen die ik je heb aangedaan, dat geef ik nu eerlijk aan.

Ik heb je zoveel verdriet en pijn gedaan, waar verdiende je dat toch aan?

Nu pas besef ik, wat ik toch allemaal heb gedaan.

Door de drugs was ik je dochter niet meer, maar nu besef ik alles weer.

Ik ben zo blij dat je me weeral een kans geeft en me voor alles vergeeft.

Mama sorry dat ik je vanbinnen liet huilen, je wist je zelf altijd te verschuilen.

Sorry dat ik weg ging, zonder enig benul van wat er door je hoofd ging.

Ik heb je zo gemist, maar ben je nu zo dankbaar, ik meen het, echt waar!!

Mama ik wil je alleen maar zeggen, bedankt voor al je goede zorgen, maar denk ook aan morgen.

Wees niet meer ongerust, het slechte vuur in mij is nu geblust. Met mij komt alles goed, echt waar, geloof me maar.

Op een dag als deze, moet je dit gedichtje lezen, zodat je leest wat ik je zeggen wou,…

‘Mama ik hou van jou’

Lees meer