Dans- en bewegingstherapie: een andere manier om jongeren hun lichaam te leren gewaarworden

“Binnen het therapeutisch aanbod van het RKJ vinden we het belangrijk dat jongeren zich op verschillende niveaus bewust leren worden van zichzelf en hun lichaam. Het druggebruik waarvoor ze in opname zijn gekomen heeft hierin een grote impact gehad. We merken dat onze jongeren veel spanningen ervaren en moeilijk kunnen aangeven waar in hun lichaam ze die ervaren”.

Lees meer

Van dwang naar eigen keuze: wat leert de zelfdeterminatietheorie ons over motivatie?

Het gebeurt eigenlijk zelden dat een drugverslaafde uit zichzelf de stap zet naar de hulpverlening. Meestal wordt er op de achtergrond druk uitgeoefend. Die druk kan bijvoorbeeld komen vanuit  justitie maar evengoed via andere personen zoals  partner, ouders, school, werk, …. Het is goed dat deze personen of instanties een duidelijk signaal geven dat een gedragsverandering wenselijk is. En het is goed dat de drughulpverlening niet kieskeurig is en de deuren openzet voor mensen die zelf eigenlijk nog geen keuze gemaakt hebben. Hierdoor staan we voor de opdracht om tijdens onze therapie te werken aan de opbouw van de eigen of interne motivatie van de drugverslaafde. Met andere woorden: externe motivatie is goed om mee te starten, maar onvoldoende om mee te eindigen! Er is bovendien een evolutie van dwang naar eigen motivatie nodig om de kans op terugval te reduceren. Traditioneel spreken we over het onderscheid tussen externe en interne motivatie. Intussen zijn er nieuwe, interessante theoretische ontwikkelingen op dit gebied.  Zo verlaat de zelfdeterminatie (ZDT)-theorie van Deci, Ryan en Vansteenkiste  dit traditionele onderscheid tussen interne en externe motivatie.  In deze ZDT-theorie wordt gekozen voor het onderscheid tussen autonome of vrijwillige motivatie tegenover gecontroleerde of verplichtende motivatie. De auteurs …

Lees meer

“Hoe meer je hebt, hoe meer je kan verliezen, maar ook hoe meer je hebt om voor te leven”

Karel* is 36 jaar. Hij was jarenlang verslaafd, maar op zijn dertigste besloot hij zijn leven volledig om te gooien. Hij startte met een traject bij De Sleutel en gradueerde** drie jaar geleden. Sindsdien gaat het hem voor de wind: hij kocht een aantal maanden geleden een eigen huisje en heeft zijn droomjob gevonden als ervaringsdeskundige armoede en sociale uitsluiting. 

Lees meer

Filmavond viert 25 jaar De Sleutel in Cultuurcentrum Mechelen

Het ambulant centrum van De Sleutel te Mechelen viert op maandag 7 oktober zijn 25-jarig bestaan met een filmavond. Samen met het Filmhuis kozen we voor ‘Don’t Worry He Won’t Get Far On Foot.’ De film verbeeldt het verhaal van een man in herstel, die ondanks maar ook dankzij zijn beperking er het beste van maakt. Om 20u30 vangt de film aan en vooraf is er een receptie.

Lees meer

Dr. Hendrik Peuskens: “Bij vrouwen is een traumatische ervaring heel vaak de weg naar verslaving”

Vinden vrouwen minder vlot de weg naar de drughulpverlening? De cijfers zijn wat dat betreft duidelijk, zo leert ons een blik op het cliëntenprofiel 2018. Of kan het zijn dat minder vrouwen bij de hulpverlening aankloppen of vroeger afhaken omdat onze zorg niet vrouwvriendelijk genoeg is? Dr. Hendrik Peuskens (46) pleit in elk geval voor een meer genderspecifieke lezing van de programma’s in de verslavingszorg. Het komt bij vrouwen immers veel vaker voor dat ze in een verslaving belanden nadat ze traumatische ervaringen hebben opgelopen tijdens hun jeugd. En dat vraagt een specifieke aanpak. Een gesprek.

Lees meer

Jumpstart helpt medewerkers bij bepalen realistisch jobdoelwit

Mensen uit kansengroepen aan het werk helpen… Hen helpen ontdekken welke job echt bij hen past. Het is één van de uitdagingen in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt. Met Jumpstart kon Weerwerk in Antwerpen en Gent de voorbije twee jaar hierop extra inzetten. De instroom kwam via een ruim netwerk uit de (drug)hulpverlening. Het aanbod met sterke focus op loopbaancoaching is ook een samenwerking met de stad of OCMW dat, samen met ESF, instaat voor de financiering.

Lees meer