Studiedag Sociale Werkplaats De Sleutel

Dit jaar bestaan de OCMW’s 30 jaar. Dit wil het Gentse OCMW vieren door twee van haar “jarige” projecten in de kijker te zetten door het organiseren van een studiedag op donderdag 28 september 2006 in het Provinciaal Administratief Centrum te Gent.Project Integrale Gezinsbegeleiding en Project Perspectief, 2 sleutels naar maatschappelijke integratie!

Lees meer

Bewoners Therapeutische Gemeenschap verleggen grenzen

De Therapeutische Gemeenschap (TG) voor Dubbel Diagnose te Gent daagde in het voorjaar van 2006 zichzelf uit om het volledige traject van de Ronde Van Vlaanderen - 258 km - af te leggen in 5 dagen. Van Brugge naar Meerbeek, in weer en wind! Overnachten deden ze op vooraf vastgelegde plaatsen. Dankzij dit project leerden de bewoners én de staf grenzen verleggen. 'Voor onze mensen was dit een persoonlijke overwinning en eigenlijk een mooie motivatie om persoonlijke dingen te overwinnen en verder te gaan in het programma', zo blikt afdelingshoofd Griet Coghe terug op de activiteit.

Lees meer

Therapeutische gemeenschappen voor drugverslaafden: een win-win voor cliënt en maatschappij

Therapeutische gemeenschappen hebben zich de voorbije dertig jaar binnen het uitbreidend netwerk van drughulpverlening ontwikkeld tot wat ze nu zijn: een zelfhulp-gemeenschap waar cliënten met geprofessionaliseerde methoden hun drugverslaving aanpakken. Werken met de herstelmogelijkheden van cliënten staat hierbij centraal. Op een cleane en positieve wijze terug een eigen plek vinden in de samenleving is het ultieme doel. Het groeiend drugprobleem maakt dit programma maatschappelijk relevanter dan ooit.

Lees meer

Aanpak ‘’t Mussennest boekt resultaat bij jongeren uit deeltijds

  De media had de voorbije weken opvallend veel aandacht voor verhalen van jongeren die in een probleemsituatie verkeren. Spijbelgedrag, steaming, druggebruik… Positief hierbij was dat ook goede projecten eindelijk de aandacht kregen die ze verdienen. Het moment om ook ons eigen preventieproject ’'t Mussennest voor te stellen…

Lees meer

Informatie over ADHD

'Medicijnen tegen ADHD zijn niet nodig omdat we rustige kinderen willen, maar wel om de ernstige schadelijke gevolgen van ADHD op lange termijn te voorkomen' , zo stelt kinder- en jeugdpsychiater Peter Emmery. Tegelijk stelt hij dat er terzake nood is aan een meer wetenschappelijk debat. Hij bevestigt verder dat kinderen met ADHD aanzienlijk meer kans hebben om later middelen te misbruiken. Een aanleiding om ook het advies van onze medische staf (uit september 2003) nog eens in herinnering te brengen.

Lees meer

Druggebruik maakt deel uit van leefstijl jongeren

De Sleutel heeft een ruime ervaring inzake onderzoek naar middelengebruik bij jongeren. Zo werden in het verleden in opdracht van lokale overheden reeds bevragingen georganiseerd in onder meer Brugge, Oostende en Beveren. Onze dienst Wetenschappelijk Onderzoek lanceerde in 2005 een grensoverschrijdende bevraging. Op basis van die resultaten formuleerde Peer van der Kreeft, hoofd van onze afdeling Preventie concrete beleidsaanbevelingen.

Lees meer

Project Proefzorg Gent in samenwerking met De Sleutel een succes

Bij het parket van Gent loopt sinds 2005 een proefproject om gebruikers die kleine misdrijven hebben gepleegd, door te verwijzen naar de hulpverlening, zonder tussenkomst van de correctionele rechtbank. Een eerste evaluatie leert dat het Proefzorg-project werkt. Er werden reeds meer dan 100 dossiers naar de hulpverlening doorverwezen. Aan het project Proefzorg werken ook het Dagcentrum Gent van De Sleutel en de Therapeutische Gemeenschap Merelbeke en andere hulpverleningscentra van de provincie actief mee.

Lees meer

Druggebruikers perspectief geven op maatschappelijke reïntegratie. Op zoek naar een gezamenlijke methodiek

Op 9 december 2005 organiseerde de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie haar 24ste studiedag Theorie en Praktijk. Het thema van dit jaar was 'Gedragstherapie en middelenmisbruik: Ontwikkelingen in theorievorming en behandeling'. Onze medewerker Robrecht Keymeulen verzorgde in de namiddag een workshop met als titel "Druggebruikers perspectief geven op maatschappelijke reïntegratie. Drughulpverleners, arbeidstrajectbegeleiders en werkplaatsen op zoek naar een gezamenljke methodiek".

Lees meer