Druggebruik maakt deel uit van leefstijl jongeren

De Sleutel heeft een ruime ervaring inzake onderzoek naar middelengebruik bij jongeren. Zo werden in het verleden in opdracht van lokale overheden reeds bevragingen georganiseerd in onder meer Brugge, Oostende en Beveren. Onze dienst Wetenschappelijk Onderzoek lanceerde in 2005 een grensoverschrijdende bevraging. Op basis van die resultaten formuleerde Peer van der Kreeft, hoofd van onze afdeling Preventie concrete beleidsaanbevelingen.

Lees meer

Project Proefzorg Gent in samenwerking met De Sleutel een succes

Bij het parket van Gent loopt sinds 2005 een proefproject om gebruikers die kleine misdrijven hebben gepleegd, door te verwijzen naar de hulpverlening, zonder tussenkomst van de correctionele rechtbank. Een eerste evaluatie leert dat het Proefzorg-project werkt. Er werden reeds meer dan 100 dossiers naar de hulpverlening doorverwezen. Aan het project Proefzorg werken ook het Dagcentrum Gent van De Sleutel en de Therapeutische Gemeenschap Merelbeke en andere hulpverleningscentra van de provincie actief mee.

Lees meer

Druggebruikers perspectief geven op maatschappelijke reïntegratie. Op zoek naar een gezamenlijke methodiek

Op 9 december 2005 organiseerde de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie haar 24ste studiedag Theorie en Praktijk. Het thema van dit jaar was 'Gedragstherapie en middelenmisbruik: Ontwikkelingen in theorievorming en behandeling'. Onze medewerker Robrecht Keymeulen verzorgde in de namiddag een workshop met als titel "Druggebruikers perspectief geven op maatschappelijke reïntegratie. Drughulpverleners, arbeidstrajectbegeleiders en werkplaatsen op zoek naar een gezamenljke methodiek".

Lees meer