10 jaar Therapeutische Gemeenschap voor Dubbel Diagnose

De Therapeutische Gemeenschap voor Dubbel Diagnose te Gent bestaat 10 jaar. Eén van de uitdagingen van deze setting die werkt met cliënten met een verslavingsproblematiek én een psychiatrische problematiek, is het werken met een diversiteit in de individuele pathologie. ‘Daarnaast moeten we ook steeds zoeken naar een evenwicht tussen de individuele aanpak en de groepsbenadering. We slagen hier steeds beter in, dankzij ons goed uitgebouwd netwerk en de verworven knowhow’, aldus Griet Coghe, afdelingshoofd van de Therapeutische Gemeenschap (TG) voor Dubbel Diagnose te Gent.

Lees meer

Gouverneur en Deputé bezoeken het Crisisinterventiecentrum De Sleutel

Midden 2007 mocht het Crisisinterventiecentrum (CIC) van De Sleutel de gouverneur, Dhr André Denys en gedeputeerde dhr Coucquyt verwelkomen. Naar aanleiding van dit studiebezoek bracht de klinisch coördinator in het CIC, het levensverhaal van W.P.. Het verhaal vertelt het parcours van een cliënt. Een herkenbaar – maar fictief - verhaal voor veel cliënten. Op deze manier konden we de werking van het CIC duidelijk en met de nodige betrokkenheid naar voor brengen. We laten u hierna graag meelezen.

Lees meer

Behandeling als alternatief voor gevangenisstraf werkt

De Sleutel pleit reeds lang voor een strenger maatschappelijk optreden tegen verslaving. In Gent loopt een succesvol experiment vanuit het parket in samenwerking met de hulpverlening. Het recent onderzoek van het Institute for International Research on Criminal Policy (onderdeel van de Universiteit Gent), uitgevoerd door mevr. Eveline De Wree onderlijnt het succes van dergelijke samenwerking. Drugverslaafden hebben er recht op, zonder een gezonde maatschappelijke druk raken ze er niet vanaf.

Lees meer

Herr Seele supportert voor cliënten tijdens Ijsberenduik

Op 12 januari 2007 organiseerde de Therapeutische Gemeenschap (TG) Merelbeke de jaarlijkse sportdag voor alle TG’s van het land. Strandrugby, Tae-bo, strandvoetbal, een competitief parcours… Meer dan 100 deelnemers aan een langdurig residentieel zelfhulpprogramma waren present. De moedigsten waagden zich zelfs aan een ijsberenduik. Herr Seele kwam even langs om te supporteren. Een verslag van een unieke BFTC-sportdag.

Lees meer

Beroep: mensen kansen geven en laten groeien

Van veel mensen uit haar omgeving hoort ze : "Jij hebt zeker wel een zware job?". Maar zelf ziet ze het zo niet: Lies doet haar werk in het Crisisinterventiecentrum van De Sleutel 'doodgraag'. In een recent interview verschenen in het tijdschrift Van Harte vertelt Lies over haar job.

Lees meer

Extra kerstsfeer voor Therapeutische Gemeenschap Merelbeke

Het tuincentrum Eurotuin, met een zetel in Merelbeke, heeft de residentiële afdeling van De Sleutel in Merelbeke uitgekozen als goed doel voor hun grootse kerstballen-actie. Alle binnengebrachte kerstballen werden op vrijdag 15 december 2006 samen met een grote kerstboom met bijpassende lichtjes en slingers geschonken aan de Therapeutische Gemeenschap, gevestigd aan de Hundelgemsesteenweg.

Lees meer

Fit-o-meter geeft meerwaarde aan programma Crisisinterventiecentrum

Het Crisisinterventiecentrum van De Sleutel te Wondelgem (CIC) opende dit najaar een gloednieuwe fit-o-meter. We hebben een gesprek over de meerwaarde van dit nieuwe sportaanbod met groepsbegeleider Mathieu D., één van de initiatiefnemers. Ook Nadine V., adjunct afdelingshoofd binnen het CIC, is er komen bijzitten.

Lees meer

Memorandum voor sociale economie

De lokale verkiezingen zijn net achter de rug. Er worden volop nieuwe bestuursakkoorden afgesloten, beleidsplannen worden opgemaakt. Kortom, de krijtlijnen voor de komende zes jaar lokaal bestuur worden vastgelegd. Vanuit onze werking en ervaring heeft De Sleutel bij de diverse gemeente- en provinciebesturen aandacht gevraagd voor de tewerkstelling van de zwakste groepen in onze samenleving. Een aantal aanbevelingen.

Lees meer